RDP Formaldehydfri

  • Formaldehyde-free RDP VE3011 especially for diatom mud interior wall decoration

    Formaldehydfri RDP VE3011 speciellt för kiselalger invändiga väggdekorationer

    ADHES® VE3011 är en icke-avskumbarre-dispergerbart polymerpulverbaserad på vinylacetat-eten sampolymer, speciellt lämplig för kiselalgerdekorativa materialochsjälvutjämnande golvbruk.ADHES® VE3011re-dispergerbart polymerpulverär enformaldehydfri, lågt utsläppprodukt.Det kan användas för att formulera produkter som uppfyller kraven ieuropeisk standardEMICODE EC1PLUS.

    Under konstruktionsdrift kan ADHES® VE3011 omdispergerbart polymerpulver ge utmärkt reologi och bearbetbarhet, avsevärt förbättra flöde och utjämning,minska efterfrågan på vatten.I härdningsstadiet kommer murbruk med VE3011 återdispergerbart polymerpulver att ha ett bra slutligt utseende och planhet, hög slutlig hållfasthet och hög kohesion, öka flexibiliteten, förbättra frys-tiningscykelstabiliteten, optimerad slitstyrka och slaghållfasthet.